Tag Archives: ρωσσία

Η επανάσταση στην Ρωσσία τον Φεβρουάριο του 1917

Η συμπλήρωση εκατό χρόνων από το πολυσυζητημένο 1917 μας ωθεί, εκ των πραγμάτων, σε μία αναδρομή και εξέταση ενός ιστορικού γεγονότος, το οποίο στιγματίζει μέχρι σήμερα την πορεία του κόσμου. Ως συνήθως, οι άνθρωποι, στις περισσότερες περιπτώσεις, δέχονται τις εικόνες και τις παραστάσεις που τους εντυπώνονται με έναν ορισμένο τρόπο. Αυτό ισχύει και με την περίπτωση του 1917, της επανάστασης του Φεβρουαρίου και των γεγονότων του Οκτωβρίου. Ο τρόπος αυτός απόκτησης γνώσεων και «καταστάλαξης» εμπειριών είναι κατ’ ουσίαν εξουσιαστικός, εφ’ όσον δεν προέρχεται από την αυτοδύναμη δημιουργικότητα και την καλλιέργεια ιδεών από τους ίδιους τους καταπιεζόμενους κι εκμεταλλευόμενους ανθρώπους, οι οποίοι εν συνεχεία θα έχουν την δυνατότητα να τις θέσουν σε εφαρμογή, αλλά από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι είτε οι αμέσως ασκούντες την δύναμη επιβολής, είτε οι αποτελούντες την χαρακτηριζόμενη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ως πρωτοπορεία. Επομένως, αναμφισβήτητα εξουσιαστική είναι και η διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι οδηγούνται σε συγκεκριμένες ενέργειες, των οποίων δεν γνωρίζουν ούτε το βαθύτερο νόημα, αλλά ούτε και τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν, επειδή συνήθως υποκύπτουν σε αόριστα συνθήματα, σε υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν πραγματικό αντίκρυσμα, δεν υλοποιούνται, αφού συμπλέκονται με την τεχνική της πολιτικής, η οποία είναι το κατ’ εξοχήν μέσον χειραγώγησης ή πραγματοποιείται το ακριβώς αντίθετο από το υποσχεθέν. Συνέχεια

ΟΙ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ (1825 – 1917) Μέρος Β΄

Η δημιουργία και καταγωγή του πρώτου Σοβιέτ

rBpΗ γέν­νη­ση του πρώ­του Σο­βιέτ έ­γι­νε σε κλει­στό κύ­κλο, μα­κρυά απ’ τη δη­μο­σιό­τη­τα. Κα­νέ­να κόμ­μα δεν προ­ώ­θη­σε αυ­τή τη δη­μιουρ­γί­α. Ή­ταν α­πο­τέ­λε­σμα αυ­θόρ­μη­της δρά­σης, μα­κριά α­πό κόμ­μα­τα και πα­ρα­τά­ξεις.

Ποιοι και για­τί δη­μιούρ­γη­σαν το πρώ­το Σο­βιέτ; Ό­λα ξε­κί­νη­σαν λί­γες μέ­ρες με­τά την 9η Γε­νά­ρη. Η γε­νι­κή α­περ­γί­α κρα­τού­σε αρ­κε­τές μέ­ρες και οι ερ­γά­τες εί­χαν πρό­βλη­μα με τις προ­μή­θειες. Ο Βο­λίν ή­ταν έ­νας ε­πα­να­στά­της που εί­χε δια­βά­σει την αί­τη­ση που θα έ­δι­ναν στον τσά­ρο την 9η Γε­νά­ρη στις συ­νε­λεύ­σεις που γί­νο­νταν για την ε­νη­μέ­ρω­ση του λα­ού.

Ο Νο­σάρ δι­κα­στι­κός κλη­τή­ρας που εί­χε σχέ­σεις με α­ντι­φρο­νού­ντες α­στούς φι­λε­λεύ­θε­ρους, τον εί­χε δει ε­κεί, διέ­κρι­νε πως δεν α­νή­κε σε κα­νέ­να κόμ­μα και του πρό­τει­νε να δώ­σει ση­μα­ντι­κά πο­σά για να μοι­ρα­στούν δί­καια στους ερ­γά­τες. Ο Βο­λίν δέ­χθη­κε. Λί­γες μέ­ρες αρ­γό­τε­ρα, η α­περ­γί­α έ­λη­ξε.

Τό­τε ορ­θώ­θη­κε έ­να σο­βα­ρό ε­ρώ­τη­μα: «Πώς και με ποιο τρό­πο θα συ­νε­χί­σου­με τη δρά­ση μας;»

Συνέχεια

Ο κλοιός σφίγγει… (Μέρος 3)

kloios-3Σε ασυνήθιστα οξείες, για ανώτατο διπλωμάτη, δηλώσεις, προχώρησε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ στο Rossiya 24.

O Alexandr Grushko στις 30 Μαρτίου 2016 είπε επί λέξη[1] [2] ότι

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να παρακολουθήσει με απάθεια την ανάπτυξη της αμερικάνικης στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη και θα δώσει ασύμμετρη απάντηση σε αυτό. Δεν είμαστε θεατές, θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά μέσα που κρίνουμε ως απαραίτητα, ώστε να ισορροπήσουμε αυτήν την αδικαιολόγητη, σε κάθε περίπτωση, στρατιωτική ενίσχυση (του ΝΑΤΟ). Σίγουρα θα αντιδράσουμε εντελώς ασύμμετρα. Συνέχεια

Ρωσία: Συγκρούσεις και συλλήψεις μετά από πολύνεκρη έκρηξη σε ορυχείο

Το περασμένο Σαββατοκύριακο(8-9 Μάη) μια σειρά εκρήξεων σε ορυχείο σιβηρικής πόλης Raspadskaya οδήγησε στο θάνατο 66 άτομα και τραυμάτισε 130. Μετά από αυτή την εξέλιξη συγκρούσεις ξεσπούν στην περιοχή και αποκλείεται η σιδηρογραμμική γραμμή από 300 περίπου άτομα. Με εντολή του υπουργού Εσωτερικών επεμβαίνουν τα ΜΑΤ την Παρασκευή το βράδι(14 Μάη) και τραυματίζονται συνολικά 22 άτομα, εκ των οποίων 17 αστυνομικοί ενώ συλλαμβάνονται και 28 διαδηλωτές. Επιπλέον 24 άτομα αγνοούνται και δεν έχουν ανευρεθεί ακόμη στις στοές των ορυχείων. Συνέχεια

Αρέσει σε %d bloggers: