HELL-IOS (14-8-2005)

Καθώς συμπληρώθηκαν 12 χρόνια (από τις 14 Αυγούστου του 2005 ) από την συντριβή του αεροπλάνου της πτήσης HCY 522 των Κυπριακών αερογραμμών Helios Airways, στο Γραμματικό, το αρχικό σκοτάδι γύρω από τους λόγους αυτής της συντριβής δεν έχει φωτισθεί! Αυτό συμβαίνει παρά τα πορίσματα ειδικών και παρά τις εκ των υστέρων έρευνες. Ίσως να μην φωτισθεί ποτέ. Στην προσπάθεια να υπομνησθούν κάποιες από τις πτυχές που ανεδείχθησαν εκείνες τις ημέρες και με τις οποίες φαίνεται πως σχετιζόταν άμεσα ή έμμεσα η «πτώση» του αεροπλάνου, αναδημοσιεύουμε το άρθρο που δημοσιεύθηκε στην αναρχική εφημερίδα ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, φ. 42, Σεπτέμβριος 2005. Πάντως, για την ιστορία, το πόρισμα των ειδικών (το οποίο εκδόθηκε 16 μήνες μετά το συμβάν!) επιρρίπτει τις ευθύνες στην λάθος θέση ενός διακόπτη(!) και σε επιπολαιότητα των ελεγκτών τεχνικών.

Η «ΜΟΙ­ΡΑΙΑ» ΚΑ­ΤΑΡ­ΡΙ­ΨΗ, ΟΙ ΜΥ­ΣΤΙ­ΚΕΣ Υ­ΠΗ­ΡΕ­ΣΙΕΣ, Ο ΠΟ­ΛΕ­ΜΟΣ ΚΑ­ΤΑ ΤΗΣ «ΤΡΟ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΡ­ΚΕΣ «RENEGADE»

Κα­τ’ αρ­χήν πρέ­πει να το­νί­σου­με ό­τι η συ­ντρι­βή του α­ε­ρο­πλά­νου της ε­ται­ρεί­ας Ή­λιος (η ο­ποί­α συν­δέ­ε­ται ε­κτός των άλ­λων με πο­λι­τι­κά και εκ­κλη­σια­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της Κυ­πρια­κής δη­μο­κρα­τί­ας), συ­νέ­βη λί­γο με­τά α­πό τις βομ­βι­στι­κές ε­πι­θέ­σεις στο Λον­δί­νο, και λί­γο πριν α­πό μια α­κό­μη ε­πέ­τειο των ε­πι­θέ­σε­ων της 11ης Σε­πτεμ­βρί­ου το 2001 στην Ν. Υόρ­κη, ε­νώ οι ε­ξα­φα­νί­σεις και οι βα­σα­νι­σμοί κρα­του­μέ­νων στα πλαί­σια του πο­λέ­μου ε­νά­ντια στην «τρομο­κρα­τί­α» ε­ντεί­νο­νται με ρα­γδαί­ους ρυθ­μούς, κα­θώς ό­μως και το αντάρτικο στο Ιράκ. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειώσουμε, βρίσκονταν και βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη, οι πρό-σφατες παρεμβάσεις όπως αυτή του Γάλλου πρωθυπουργού, που εντάσσονται στο διεθνές αλισβερίσι, φανερό ή παρασκηνιακό για τη διαδικασία … «ένταξης – μη ένταξης» της Τουρκίας στην Ε.Ε. και τη «λύση» του λεγόμενου «κυπριακού».

Έτσι εξ αρχής ένα για πολύ ώρα ακυβέρνητο, έστω για άγνωστους τεχνικούς λόγους, αεροπλάνο δεν θα μπορούσε να αποτελέσει μια υπόθεση δημοσιογραφικής, έστω τραγικής εκ του αποτελέσματος ρουτίνας.

Τα τσακάλια της δημοσιογραφίας έσπευσαν, λοιπόν, να μας βάλουν στο κλίμα της «αντιτρομοκρατικής επαγρύπνησης» γνωστοποιώντας μας τις βαρύγδουπες ονομασίες κωδικών (Renegade Aircraft, «τρομοκρατικό» αεροσκάφος), που αφορούν πιθανά περιστατικά ασύμμετρων απειλών, ανακαλύπτοντας ακόμα και …πιθανή γενική πρόβα της Αλ Κάιντα, ενώ η λέξη μυστήριο επικράτησε πανηγυρικά στο επικοινωνιακό πεδίο φιλτράροντας τη συνολική έκταση της κάλυψης του γεγονότος.

Η εναπόθεση, στα ΜΜΕ της διαχείρισης του «πληροφοριακού» υλικού που διέρρεε, αποδείχτηκε γρήγορα ότι αποκλειστικό στόχο είχε την πλήρη σύγχυση και τον αποσυντονισμό της σκέψης όποιου παρακολουθούσε, είτε περιστασιακά είτε πιο σχολαστικά, αυτόν τον ορυμαγδό από αντιφατικές, αυτοαναιρούμενες, άλλοτε τεχνικίστικες, άλλοτε στη σφαίρα του μυστηρίου, και άλλοτε αλληλοσυγκρουόμενες μέχρι και κατάφωρα ψευδείς ερμηνείες της «μοιραίας τραγωδίας».

Μέσα σ’ αυτή τη συντονισμένη αποσυναρμολόγηση, έστω και μιας λογικοφανούς εικόνας, χάνονταν επιδέξια ακόμα και ορισμένα ψήγματα της πραγματικότητας που αναπόφευκτα, αλλά πρόσκαιρα, ερχόντουσαν στην επιφάνεια.

Λόγου χάρη, ο ισχυρισμός της έλλειψης καυσίμων «έλυνε» γρήγορα και βολικά το ερώτημα για τα αίτια της πτώσης.

Μόνο που την ίδια στιγμή αναμεταδίδονταν οι εντατικές προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που προκλήθηκε από τη συντριβή του αεροπλάνου!!! Ενός αεροπλάνου ακυβέρνητου, που «διαλέγει» να συντριβεί στην περιοχή του Γραμματικού που προορίζεται για χωματερή!!! Πράγματι «μυστήριες» οι βουλές του …θεού των αεροπλάνων…

Και, έτσι, ενώ υπάρχουν, κατά παραδοχή των αρχών ασφαλείας, οι τουλάχιστον δύο από τις τέσσερις διεθνώς συμφωνημένες ως «απαραίτητες» προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί η πτήση Renegade και να καταρριφθεί άμεσα, χωρίς καμμία αιτιολόγηση προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι το αεροπλάνο δεν καταρρίφθηκε …γιατί δεν χρειάστηκε… Έπεσε μόνο του!!! Και μάλιστα εκεί που έπρεπε…

Την ίδια στιγμή το CNN (χωρίς το βάρος του λεγόμενου πολιτικού κόστους), μεταδίδει δύο μέρες μετά την είδηση για την εμπλοκή των μαχητικών αεροπλάνων και για σημάδια από τρύπες, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για ανάφλεξη του αεροσκάφους πριν την συντριβή του. Μάλλον θα έβλεπαν οράματα…

Μόνο που δεν ενδιαφέρονταν όλοι για κατασκευή «μυστηρίων», τουλάχιστον ως προς τα αίτια της συντριβής.

Και παραπέμπουμε βέβαια στις δηλώσεις Μπους, που με τα συγχαρητήρια «στην πολεμική αεροπορία, που απέτρεψε την καταστροφή», δεν ενέταξε μόνο επισήμως και με κατηγορηματικό τρόπο το συμβάν και κάθε παρόμοιο σε γεγονός πολέμου, καθώς «απευθύνεται δημόσια σε όλες τις πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες των συμμάχων «ευλογώντας» άμεσες, σκληρές και στο «αντιτρομοκρατικό πνεύμα» κινήσεις».(1)

Ούτε φυσικά απλά «ενισχύει ακόμη η κίνηση Μπους την τάση που επικρατεί στις ΗΠΑ για άμεση εμπλοκή των στρατιωτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των λεγόμενων ασύμμετρων απειλών πάσης φύσεως. Να σημειωθεί ότι η τάση αυτή είχε προχωρήσει και στην ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Άμυνας που έχει διατυπώσει σχετικές προτάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση όπως προβλήθηκε την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων».(2)

Η δήλωση Μπους ουσιαστικά επιβεβαιώνει την κατάρριψη, και μέμφεται έμμεσα για την καθυστέρησή της. Το ζήτημα, δηλαδή, για την αμερικανική πλευρά επισήμως δεν είναι αν καταρρίφθηκε, ή αν έπρεπε να καταρριφθεί, αλλά γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να γίνει αυτό που έχει συμφωνηθεί από τους σύμμαχους και εταίρους της αντι»τρομοκρατικής» σταυροφορίας για παρόμοιες περιπτώσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά πιο διακριτικά και άλλο δημοσίευμα μας μεταφέρει την αγανάκτηση ανώνυμης διπλωματικής πηγής: «η αντιμετώπιση μιας τόσο καταφανούς περίπτωσης ασύμμετρης απειλής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με καθυστέρηση και να αφήνεται στην τύχη για περίπου μία ώρα».(3)

Γρήγορα – γρήγορα μετά τις δηλώσεις Μπους στήνονται και τα σχετικά γκάλοπ που εμφανίζουν «την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να επιθυμεί την κατάρριψη ακυβέρνητων αεροπλάνων, που …ενδεχομένως θα συντριβούν σε κατοικημένες περιοχές».

Με άλλα λόγια «καταγράφεται» μέσα από το γκάλοπ και η «διασφάλιση» –και για τώρα και για το μέλλον– της κοινωνικής συναίνεσης για την, χωρίς περιττούς ενδοιασμούς και άρα πιο «έγκαιρη», κατάρριψη κάθε αεροπλάνου με το οποίο «γενικά κάτι δεν πάει καλά», για το οποίο «γενικά» υπάρχει «μυστήριο».

Πρόκειται σαφώς για την ποθούμενη καθολική αφομοίωση κάθε κοινωνίας στη λεγόμενη «αντιτρομοκρατική επαγρύπνηση».

Και για όσους βιαστούν να μιλήσουν για υπερβολές θα θυμίσουμε πως αυτή εκφράστηκε με την εν ψυχρώ δολοφονία στο Λονδίνο του ακινητοποιημένου νεαρού Βραζιλιάνου, αλλά και με την ωμή παραδοχή των βρετανικών αρχών ότι δεν υπήρχε καν υποψία ότι ήταν καμικάζι!!!

Μάλλον οι «υπερβολές» είναι όπως πάντα ταυτόσημες με κάθε μορφή ολοκληρωτισμού, όπως και οι απαγωγές, οι συλλήψεις, οι ανακρίσεις και οι βασανισμοί στην Αθήνα πακιστανών από μυστικές υπηρεσίες, που εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας και μόνο σχεδόν ένα μήνα μετά δημοσιεύτηκαν κάποιες στεγνές «πληροφορίες», που εύκολα χάθηκαν σ’ ένα παραλήρημα «ειδήσεων», «εικασιών», που «επέβαλλε η επικαιρότητα» της συντριβής και του θανάτου 115 επιβατών της συγκεκριμένης πτήσης.

Θα σταθούμε όμως για λίγο σ’ ένα άλλο «μυστήριο».

Και εννοούμε, βέβαια, εκείνο που αφορά τον περιβόητο ανατολικογερμανό πιλότο.

Αλλά ας δούμε με την σειρά κάποια πράγματα. Όπως είναι γνωστό μέχρι πρόσφατα η οικογένειά του αρνούνταν να δώσει γενετικό υλικό για ταυτοποίηση του DNA του ατόμου που φέρεται ως ο κυβερνήτης της πτήσης. Ποιοι είναι οι λόγοι που τους έκαναν να αρνούνται και τι τους οδήγησε τελικά να υποκύψουν στις πιέσεις;

Το γεγονός καταγράφεται και αυτό ως «μυστήριο»…

Τι διαρρέει, όμως, πάλι από ένα και μοναδικό μέχρι στιγμής δημοσίευμα; «Ο προβληματισμός αυτός θα μπορούσε να λάβει και άλλες διαστάσεις καθώς, ο Hans Juergen Merten είχε συνεργαστεί κατά το παρελθόν με την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ανατολικής Γερμανίας και ενώ είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως πιλότος στην κρατική αεροπορική εταιρεία της Ανατολικής Γερμανίας «Interflug».(4)

Και τα «μυστήρια» φαίνεται δεν έχουν τέλος.

«Ακόμα περισσότερο ενισχύονται αυτού του τύπου τα ερωτήματα, όταν οι περισσότερες αναφορές εξαρχής έκαναν λόγο για αδυναμία εύρεσης τριών σορών (οι οποίες πιθανότατα διαλύθηκαν, αφού απανθρακώθηκαν πρώτα, έπειτα από τις ρίψεις νερού από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη…»(5)

Που βρίσκεται το καινούργιο «μυστήριο»;

Σε πολλές από τις αναφορές αυτές και ενώ φυσικά δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. υπήρχε ο ισχυρισμός ότι μεταξύ των τριών αγνοουμένων συγκαταλεγόταν και ο Ανατολικογερμανός πιλότος». (!!!) Ταυτόχρονα άλλη αναφορά «περιλαμβάνει δύο άτομα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αναζητηθεί και τα προσωπικά τους στοιχεία δεν είναι πλήρως εγγεγραμμένα στη λίστα των θυμάτων».

Εν ολίγοις «… εξακολουθεί να υφίσταται ο προβληματισμός στη βάση του ενδεχόμενου, να υπήρχαν επιβάτες από τους 115 της μοιραίας πτήσης, οι οποίοι ταξίδευαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα»(6) και μάλιστα προς την γνωστή και μη εξαιρετέα από παρόμοιους προβληματισμούς Πράγα…

«Απλά», λοιπόν, υφίσταται ο προβληματισμός ή απλά μας δουλεύουν όχι ψιλό, αλλά χοντροκομμένο γαζί;

Γιατί φυσικά είναι απλά αδύνατο οι μυστικές υπηρεσίες τόσων κρατών, αλλά και τα διακρατικά κλιμάκια, που αναφέρεται ότι δραστηριοποιούνται σε σχέση με την υπόθεση, να μη γνωρίζουν ακόμη αν κάποια ονόματα του επίσημου καταλόγου των επιβατών που έχει προσκομίσει η αεροπορική εταιρεία είναι απλά ανύπαρκτα.

Την στιγμή, μάλιστα, που άλλες διαρροές μιλούν για ξεσκόνισμα ακόμη και καταλόγων επιβατών από προηγούμενες πτήσεις της ίδιας εταιρίας «αφού υπάρχουν υπόνοιες ότι μερικοί από τους επιβάτες του μοιραίου αεροσκάφους πραγματοποίησαν το τελευταίο εξάμηνο δεκάδες ταξίδια με την εταιρεία χωρίς ιδιαίτερο επαγγελματικό λόγο»(7), ενώ ταυτόχρονα διαρρέει και ο έλεγχος για «πρόσωπα που κατά το παρελθόν φέρονταν να είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις παράνομης διακίνησης απεμπλουτισμένου ουρανίου».(8)

Ένα γαϊτανάκι, λοιπόν, στους καιρούς του αέναου ορατού και αόρατου πολέμου ενάντια στην «τρομοκρατία» με πρωταγωνιστές ανηλεείς σταυροφόρους, μυστικές υπηρεσίες, και αεροπορικές εταιρίες μαϊμούδες, –είτε κάτι τέτοιο έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις ασφάλειας των επιβατών είτε με άλλου τύπου δραστηριότητες–, και με δολοφονημένους 112 καταγεγραμμένους για την ώρα ανθρώπους.

«Μοιραία» ατυχείς επιβάτες μιας πτήσης, που καταφανώς είχε καταρριφθεί πριν την κατάρριψή της…

Γιατί εκτός από τα παραπάνω «μυστήρια» κάθε αεροπλάνο είναι «Renegade» αφού εντάσσεται στον κανόνα του «όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος» και συνεπώς του «όσο γίνεται μικρότερο κόστος επισκευών και συντήρησης». Κατάρριψη, λοιπόν, με άμεση βολή, με περιδίνηση ή στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους.

Αλλά για όλα αυτά θα μας μιλήσει και το… επίσημο «πόρισμα».

Είμαστε βέβαιοι…

Συσπείρωση Αναρχικών

1 εφημερίδα ΝΕΑ 22-8-05
2 ο.π.
3 εφημερίδα Επενδυτής 20-21-8-2005
4 εφημερίδα Χώρα 26-8-2005
5 ο.π.
6 εφημερίδα Χώρα 24-8-2005
7 ο.π.
8 ο.π.

 

Both comments and trackbacks are currently closed.
Αρέσει σε %d bloggers: