Οι Ανίκητοι!

Το απαιτούν οι καιροί. Να αναζητούμε την ουσία και να μην χανόμαστε στις λεπτομέρειες. Κι όμως, τα μικροσυμφέροντα τις περισσότερες φορές γίνονται το εργαλείο για να πραγματοποιούν τα σχέδιά τους οι διάφορες εξουσίες. Οι άνθρωποι απορροφούνται από αυτά, αναζητούν περισσότερα μικροπράγματα που θα τους καλύψουν μικροανάγκες αγνοώντας τεράστια ζητήματα και καταστάσεις που έχουν σχέση με την ίδια την ύπαρξή τους. Όσο πιο πολύ απορροφούνται, τόσο περισσότερο ενσωματώνονται σε εκείνη την κατηγορία ανθρώπων που μια γνωστή ρήση τούς θεωρεί ακαταμάχητους και αξιοποιήσιμους για τα καταστροφικά σχέδια τής κάθε εξουσίας

Ας δούμε λοιπόν, προεκλογικές μέρες που είναι, μια διδακτική ιστορία, χρήσιμη τόσο γι’ αυτούς που θα πάνε στην κάλπη όσο και γι’ όσους δεν θα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

Διαβάστε το σχετικό κείμενο 

Both comments and trackbacks are currently closed.