Σχετικά με το Anarchy Press Gr

Όσο περισσότερο χρήμα κυκλοφορεί τόσο μειώνεται η αξία του.

Στην κατάσταση που βιώνουμε αυτή την περίοδο το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει με τις ειδήσεις και τις πληροφορίες. Μόνο που εδώ έχουμε και έναν επί πλέον συντελεστή, που λέγεται νόθευση.

Έτσι, ενώ υπάρχει πληθώρα ειδήσεων οι οποίες κυκλοφορούν ταχύτατα μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, στην πραγματικότητα όχι μόνο μένουν αναξιοποίητες (οι περισσότερες), αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τους φιλτράρονται από τους μηχανισμούς της εξουσίας ή όσους ενδιαφέρονται να προβάλλουν το ιδεολογικό και πολιτικό τους πλαίσιο.

Μέσα από τις πολύπλοκες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται χάνεται η καθ’ εαυτή διάσταση των γεγονότων, αλλοιώνονται ή μεγαλοποιούνται σε σημείο που πολλές φορές η προσωπική άποψη αυτού (ή αυτών) που μεταφέρει ή καταγράφει την είδηση να την υπερκαλύπτει ή να παρουσιάζεται σαν είδηση. Δεν χρειάζεται να πούμε πως η διαμεσολάβηση (που εμφανίζεται με πολλές μορφές και τρόπους) εξυπηρετεί ή εντάσσεται στη εξουσιαστική διαδικασία στέρησης της γνώσης και διατήρησης των συνθηκών υποταγής και αλλοτρίωσης.

Εφ’ όσον μας ενδιαφέρει η ουσιαστική επέμβαση (κι όχι απλά παρέμβαση) στα κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά δρώμενα με σκοπό την καταστροφή των συνθηκών καταπίεσης κι εκμετάλλευσης, τότε θα πρέπει να αποσυνδέσουμε τα γεγονότα από τις ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνιστικές παραμορφώσεις τους.

Αποστρεφόμενοι την διαμεσολάβηση (των κάθε είδους media), αλλά και την αναγωγή της προπαγάνδας, των ιδεολογημάτων σε είδηση, επιμένουμε στην αποτύπωση των γεγονότων. Γι αυτό επιλέξαμε να υπάρχει αντιστοιχία περιεχομένου και ονόματος. Έτσι, το Anarchy Press Gr είναι η ονομασία που προκρίναμε, ως την πλέον δόκιμη αναφορά στις επιδιώξεις που έχουμε με αυτή μας την προσπάθεια.

Ως αναρχικοί/ες θεωρούμε πως η αλήθεια και η αποστασιοποιημένη κατάθεση των γεγονότων είναι αναπόσπαστα στοιχεία της αναρχίας για την οποία αγωνιζόμαστε. Γι’ αυτό το λόγο θέλουμε να συμβάλουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, στο δυνάμωμα αυτού του ουσιαστικού παράγοντα που υποβοηθά την προσπάθεια για την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση.

Η προσπάθειά μας αυτή θέλουμε να είναι μια ουσιαστική συμβολή στην αποτύπωση των γεγονότων. Ο σχολιασμός, οι απόψεις και οι αναλύσεις πρέπει σαφώς να διακρίνονται και να μην συμπλέκονται αλλοιώνοντας τα δρώμενα, έτσι ώστε η δυνατότητα ανάλυσης και κατανόησης των απόψεων και των επιχειρημάτων που τα συνοδεύουν να είναι εύκολη.

Επιθυμούμε να υπάρχουν, επίσης, κείμενα σύνθεσης και άποψης. Προκρίνουμε την συμπλήρωση των γεγονότων που μπορεί να γίνει από όποιο σύντροφο, συντρόφισσα ή ομάδα το επιθυμεί με την ανάλογη ευθύνη που συνεπάγεται μια τέτοια συμβολή, εφ’ όσον θέλουμε να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι καταγραφής της ιστορίας των απελευθερωτικών αγώνων των ανθρώπων. Επειδή, δεν πιστεύουμε πως διαθέτουμε κάποιου είδους αλάθητο.

Θεωρούμε επίσης πως τα γεγονότα που καταγράφονται, τα σχόλια και οι απόψεις πρέπει να συμπορεύονται με το ήθος που χαρακτηρίζει την αναρχική θεώρηση και τον αυτοσεβασμό αυτών που ως αναρχικοί θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν οι: Αναρχικός Πυρήνας ΞΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ –Αναρχική Αρχειοθήκη Θεσσαλονίκης, Αναρχικός Πυρήνας Χαλκίδας, Αναρχικοί, Αναρχικές μέσα και έξω από σχολεία και σχολές, Συσπείρωση Αναρχικών – Αναρχική Αρχειοθήκη Αθήνας και συντρόφισσες/οι

Η σελίδα αυτή είναι ανοικτή σε αναρχικές ομάδες, πρωτοβουλίες και συλλογικότητες που θέλουν να καταγραφεί η άποψη, ο σχολιασμός ή η γνωστοποίηση εκδήλωσής τους, καθώς σε οποιαδήποτε συλλογικότητα ή άτομο επιθυμεί να συμμετέχει σε μια μονιμότερη βάση.

Κάθε κείμενο που θα στέλνεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση, email και ένα τηλέφωνο για επικοινωνία.

Ανώνυμα κείμενα δημοσιεύονται υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται κατ’ αρχήν από το γενικό πνεύμα που αναπτύσσεται σ’ αυτό το κείμενο και μετά από την κοινή συμφωνία ή συναίνεση των ομάδων και ατόμων που πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια.

Θέλουμε να επισημάνουμε πως μέσα από αυτή την ηλεκτρονική σελίδα δεν επιδιώκεται ο ανταγωνισμός προς ανάλογες προσπάθειες που υπάρχουν ή πρόκειται να προκύψουν στη συνέχεια, αλλά ο συναγωνισμός. Άλλωστε ανταγωνισμοί προκύπτουν μόνο όταν υπάρχουν διαχωρισμένες και αντιτιθέμενες καταστάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές οι οποίες προβάλλονται στην κατεύθυνση αναπαραγωγής και προώθησης της εξουσίας και της εκμετάλλευσης.

Θεωρήσαμε ευθύς εξ αρχής πως μπροστά στην μεγάλη ανάγκη για συζήτηση που υπάρχει ανάμεσα σε αναρχικές ομάδες και άτομα, ότι οι σχολιασμοί της αρπαχτής και της «ηλεκτρονικής ρητορείας» δεν συνεισφέρουν με λειτουργικό τρόπο στην ανάδειξη ουσιαστικών ζητημάτων και το ξεκαθάρισμα των αναρχικών αντιλήψεων, απόψεων και πρακτικών, δηλ. στην Αναρχική Θεώρηση. Έτσι προκρίνουμε την ύπαρξη σχολιασμών που να γίνονται με ξεχωριστές αναρτήσεις κειμένων όπου θα γίνεται προσπάθεια να αναπτύσσεται μια σφαιρική κατάθεση επιχειρημάτων και αναλύσεων, αποφεύγοντας τα πονηρά μονοπάτια των τεχνασμάτων της πολιτικής.

Το κείμενο αυτό θα αποτελεί αντικείμενο διαρκούς εμπλουτισμού μέσα από τα προβλήματα που θα καλούμαστε να επιλύσουμε και τις εμπειρίες που θα συσσωρεύονται στην πορεία της προσπάθειάς μας.

17-9-2009

Η συλλογικότητα του Anarchy Press Gr

Both comments and trackbacks are currently closed.
Αρέσει σε %d bloggers: