ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ANARCHY PRESS GR

Όσο περισσότερο χρήμα κυκλοφορεί τόσο μειώνεται η αξία του.

Στην κατάσταση την οποία βιώνουμε αυτή την περίοδο, το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει με τις ειδήσεις και τις πληροφορίες. Μόνο που εδώ έχουμε και έναν επί πλέον συντελεστή, που λέγεται νόθευση.

Ενώ, λοιπόν, υπάρχει πληθώρα ειδήσεων οι οποίες κυκλοφορούν ταχύτατα μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, στην πραγματικότητα όχι μόνο μένουν αναξιοποίητες (οι περισσότερες), αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τους «φιλτράρονται» από τους μηχανισμούς της εξουσίας ή όσους ενδιαφέρονται να προβάλλουν το ιδεολογικό και πολιτικό τους πλαίσιο.

Έτσι, μέσα από τις πολύπλοκες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται χάνεται η καθ’ εαυτή διάσταση των γεγονότων, αλλοιώνονται ή μεγαλοποιούνται σε σημείο που πολλές φορές η προσωπική άποψη αυτού (ή αυτών) που μεταφέρει ή καταγράφει την είδηση να την υπερκαλύπτει ή να παρουσιάζεται σαν είδηση. Δεν χρειάζεται να πούμε πως η διαμεσολάβηση (που εμφανίζεται με πολλές μορφές και τρόπους) εξυπηρετεί ή εντάσσεται στη εξουσιαστική διαδικασία στέρησης της γνώσης και διατήρησης των συνθηκών υποταγής και αλλοτρίωσης.

Εφ’ όσον μας ενδιαφέρει η ουσιαστική επέμβαση (κι όχι απλά παρέμβαση) στα κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά δρώμενα με σκοπό την καταστροφή των συνθηκών καταπίεσης κι εκμετάλλευσης, τότε θα πρέπει να αποσυνδέσουμε τα γεγονότα από τις ιδεολογικές, πολιτικές, ατομικιστικές και κοινωνιστικές παραμορφώσεις τους.

Αποστρεφόμενοι την διαμεσολάβηση (των κάθε είδους media), αλλά και την αναγωγή τής προπαγάνδας και των ιδεολογημάτων σε είδηση, επιμένουμε στην αποτύπωση των γεγονότων. Γι’ αυτό το λόγο επιλέξαμε να υπάρχει αντιστοιχία περιεχομένου και ονόματος. Έτσι, το Anarchy Press Gr είναι η ονομασία που προκρίναμε, ως την πλέον δόκιμη αναφορά στις επιδιώξεις που έχουμε με αυτή μας την προσπάθεια.

Ως αναρχικοί/ες θεωρούμε πως η αλήθεια και η αποστασιοποιημένη κατάθεση των γεγονότων είναι αναπόσπαστα στοιχεία της αναρχίας για την οποία αγωνιζόμαστε. Γι’ αυτό το λόγο θέλουμε να δυναμώσουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, αυτόν τον ουσιαστικό παράγοντα που υποβοηθά την συνολικότερη διεργασία προς την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση.

Η προσπάθειά μας αυτή θέλουμε να είναι μια ουσιαστική συμβολή στην αποτύπωση των γεγονότων. Ο σχολιασμός, οι απόψεις και οι αναλύσεις πρέπει σαφώς να διακρίνονται και να μην συμπλέκονται αλλοιώνοντας τα δρώμενα, έτσι ώστε η δυνατότητα ανάλυσης και κατανόησης των απόψεων και των επιχειρημάτων που τα συνοδεύουν να είναι εύκολη.

Επιθυμούμε να υπάρχουν, επίσης, κείμενα σύνθεσης και άποψης. Προκρίνουμε την συμπλήρωση των γεγονότων που μπορεί να γίνει από όποιο σύντροφο, συντρόφισσα ή ομάδα το επιθυμεί με την ανάλογη ευθύνη που συνεπάγεται μια τέτοια συμβολή, εφ’ όσον θέλουμε να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι καταγραφής της ιστορίας των απελευθερωτικών αγώνων των ανθρώπων. Άλλωστε, ουδέποτε ισχυριστήκαμε πως διαθέτουμε κάποιου είδους αλάθητο.

Θεωρούμε, επίσης, πως τα γεγονότα που καταγράφονται, τα σχόλια και οι απόψεις πρέπει να συμπορεύονται με το ήθος που χαρακτηρίζει την αναρχική θεώρηση και τον αυτοσεβασμό αυτών που ως αναρχικοί θέλουν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν: η Συσπείρωση Αναρχικών – Αναρχική Αρχειοθήκη Αθήνας και συντρόφισσες/οι και ο Αναρχικός Πυρήνας Χαλκίδας.

Η σελίδα αυτή είναι ανοικτή σε αναρχικές ομάδες, πρωτοβουλίες και συλλογικότητες που θέλουν να καταγραφεί η άποψη, ο σχολιασμός ή η γνωστοποίηση εκδήλωσής τους, καθώς και σε οποιαδήποτε συλλογικότητα ή άτομο επιθυμεί να συμμετέχει σε μια μονιμότερη βάση, μέσα στο πλαίσιο των ήδη διατυπωμένων απόψεων και θεωρήσεων.

Κάθε κείμενο που θα στέλνεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση, email και ένα τηλέφωνο για επικοινωνία.

Ανώνυμα κείμενα δημοσιεύονται υπό προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται κατ’ αρχήν από το γενικό πνεύμα που αναπτύσσεται σ’ αυτό το κείμενο και μετά από την κοινή συμφωνία ή συναίνεση των ομάδων και ατόμων που πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια.

Θέλουμε να επισημάνουμε πως μέσα από αυτή την ηλεκτρονική σελίδα δεν επιδιώκεται ο ανταγωνισμός προς ανάλογες προσπάθειες που υπάρχουν ή πρόκειται να προκύψουν στη συνέχεια, αλλά ο συναγωνισμός. Άλλωστε ανταγωνισμοί προκύπτουν μόνο όταν υπάρχουν διαχωρισμένες και αντιτιθέμενες καταστάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές, οι οποίες προβάλλονται στην κατεύθυνση αναπαραγωγής και προώθησης της εξουσίας και της εκμετάλλευσης.

Θεωρήσαμε ευθύς εξ αρχής, πως μπροστά στην μεγάλη ανάγκη για συζήτηση που υπάρχει ανάμεσα σε αναρχικές ομάδες και άτομα, ότι οι σχολιασμοί της αρπαχτής και της «ηλεκτρονικής ρητορείας» δεν συνεισφέρουν με λειτουργικό τρόπο στην ανάδειξη ουσιαστικών ζητημάτων και την αποσαφήνιση των αναρχικών αντιλήψεων, απόψεων και πρακτικών, δηλ. στην Αναρχική Θεώρηση.

Έτσι, προκρίνουμε την ύπαρξη σχολιασμών που να γίνονται με ξεχωριστές αναρτήσεις κειμένων, όπου θα γίνεται προσπάθεια να αναπτύσσεται μία σφαιρική κατάθεση επιχειρημάτων και αναλύσεων, αποφεύγοντας τα πονηρά μονοπάτια των τεχνασμάτων της πολιτικής.

Παράλληλα, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ουσιαστικών συζητήσεων με εμβάθυνση σε ζητήματα αναρχικής θεώρησης και πρακτικής προκρίνουμε την δυνατότητα δημιουργίας θεμάτων (π.χ. οικολογία και αναρχία, πολιτική και αναρχία κ.λπ.). Σε αυτά τα θέματα κάθε συλλογικότητα ή μεμονωμένος σύντροφος θα μπορεί να αναλύει με τεκμηριωμένο τρόπο το θέμα που έχει τη γνώμη πως χρειάζεται να αναπτυχθεί και να συζητηθεί.

Μια ανταλλαγή απόψεων και προσπάθεια επεξεργασίας με επιχειρήματα, ιστορικές αναφορές, εμπειρίες από τους κοινωνικούς και αναρχικούς αγώνες, καθώς και με βιβλιογραφικές παραπομπές, (στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό), έχει τα χαρακτηριστικά μιας ουσιαστικής συμβολής σε ένα κατά τη γνώμη μας απαραίτητο διάλογο.

Κάθε τοποθέτηση θα μπορεί να γίνεται με αυτοτελές κείμενο, που θα αποτελεί πρωτογενή δημοσίευση ή θα κάνει αναφορά σε προηγούμενη. Έτσι θα είναι δυνατή εύκολη η παρακολούθηση μιας συζήτησης και η κατανόηση των κατατεθειμένων απόψεων και προοπτικών, αφού εκτός των παραπάνω θα μπορεί οι δημοσιεύσεις να βρίσκονται εύκολα με την κατηγοριοποίηση που θα υπάρχει.

Από την πλευρά μας θεωρούμε πως αυτός ο τρόπος θα μπορέσει να συμβάλει στην εμβάθυνση και το ξεκαθάρισμα σημαντικών απόψεων και πρακτικών στα πλαίσια της αναρχικής θεώρησης.

Το παρόν κείμενο παρουσίασης του Anarchy Press Gr θα αποτελεί αντικείμενο διαρκούς εμπλουτισμού μέσα από τα προβλήματα, τα οποία θα καλούμαστε να επιλύσουμε και τις εμπειρίες που θα συσσωρεύονται στην πορεία της προσπάθειάς μας.

14 Νοεμβρίου 2009
Η συλλογικότητα του Anarchy Press Gr

(αναθεωρήθηκε την 27 Ιουλίου 2014)

(αναθεώρηση την 28 Απριλίου 2017)

(τελευταία αναθεώρηση 8 Αυγούστου 2021)

Αρέσει σε %d bloggers: